dr n. hum. Aneta Wojciechowska

pedagog specjalny, neurologopeda

Kwalifikacje:

  studia doktorancie w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ukończone uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych,
 • studia podyplomowe: Logopedia – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (UAM),
 • studia podyplomowe: Neurologopedia – Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu,
 • certyfikat – Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa dla dzieci w wieku 0-6 lat,
 • certyfikat – Bayley III (Beyley Scales of Infant and Toddler Developmental – Third Edition) – Skala do oceny rozwoju dzieci w wieku 0-3 lat,
 • certyfikat Diagnozy profilu psychoedukacyjnego dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat,
 • certyfikat SACS-R (The Social Attention and Communication Study – Revised) – narzędzie do wykrywania wczesnych symptomów autyzmu dla dzieci od 7 miesiąca życia,
 • certyfikat ADOS-2 (Autism Diagnostic Obsevation Schedule 2) – diagnoza pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu dla dzieci od 1 roku życia,
 • certyfikat system MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji,
 • 3-stopniowy kurs stosowanej analizy zachowania,
 • kurs Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • kurs diagnostyki, wczesnej interwencji i terapii logopedycznej u dzieci do 1 roku życia,
 • certyfikat PECS (Picture Exchange Communication System),
 • certyfikat VB-MAPP – program oceny rozwoju mowy i komunikacji i planowania terapii,
 • Szkolenie STAT (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children) – test do przesiewowego badania pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu,

Doświadczenie zawodowe:

 • adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej UAM,
 • od 1999 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO; była jednym z inicjatorów powstania Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO; jest pedagog - terapeutą ośrodka oraz pracuje w zespole diagnostycznym,
 • od 2003 roku jest wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO.