mgr Ewa Szymańska

psycholog

Kwalifikacje:

 • 2002 rok - ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim,
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka oraz studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu,
 • ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania i edukacji uczniów z autyzmem w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu,
 • ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
 • ukończyła 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej.
 • 2018r. Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych TUS SST

Doświadczenie zawodowe:

 • lata 2002 – 2015 - terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu,
 • lata 2005 – 2011 - terapeuta w Stowarzyszeniu dla Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu,
 • od 2011 roku - psycholog w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Poznaniu,
 • na co dzień zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu,
 • prowadzi grupowe zajęcia uspołeczniające dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania oraz spektrum autyzmu w Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka,
 • posiada wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu umiejętności społecznych oraz w procesie włączania dzieci z trudnościami rozwojowymi do grupy rówieśniczej w przedszkolu i szkole,
 • posiada doświadczenie w zakresie konstruowania programów terapeutycznych oraz prowadzenia kompleksowej terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • prowadzi szkolenia dla nauczycieli, terapeutów i rodziców z zakresu terapii dzieci ze spektrum autyzmu, zwłaszcza z zakresu integracji w grupie rówieśniczej.
 •  

  Tel. kontaktowy:    +48 794 070 778 - przerwa urlopowa do końca sierpnia 2024