mgr Joanna Świątkowska

pedagog specjalny, terapeuta i diagnosta

Kwalifikacje:

 • Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Ukończyła trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci autystycznych
 • Doskonaliła umiejętności diagnozowania na szkoleniu „Wczesne (niemowlęce) symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu”
 • Kształciła się na wielu warsztatach i szkoleniach dotyczących pracy z osobami z autyzmem i ich rodzinami.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1998 – 2009 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Pro Futuro w Poznaniu (terapeuta, diagnosta)
 • 01-06 2000 Szkoła Podstawowa nr 103 w Poznaniu (nauczyciel)
 • 2003 – 2004 Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Poznaniu, Oddział dla Dzieci z Autyzmem (nauczyciel)
 • od 2003 Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (pedagog, terapeuta, diagnosta)
 • od 2013 Centrum Terapii „JaKto” w Poznaniu, zespół diagnostyczno – terapeutyczny problemów rozwojowych dziecka (diagnosta)
 • od 2014 Fundacją na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „Fiona” (diagnosta, terapeuta)

 

Od 17 lat zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Na co dzień prowadzi również zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe. Swoje doświadczenie i wiedzę chętnie przekazuje innym - prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Współpracuje z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu oraz niepublicznymi uczelniami wyższymi.

 

Tel. kontaktowy:    tel. 607 663 970