prof. dr hab. med. Agnieszka Słopień

specjalista psychiatra dzieci, młodzieży oraz dorosłych, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP)

Kwalifikacje:

 • 1996 rok – ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu,
 • 1999 rok - specjalizacja z psychiatrii dzieci i młodzieży (I stopień),
 • 2001 rok - stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy: “Ocena anomalii chromosomowych w zaburzeniach autystycznych”,
 • 2003 rok - egzamin specjalizacyjny z psychiatrii,
 • lata 1998–2005 - szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez PTP,
 • 2005 rok - certyfikat psychoterapeuty PTP oraz The European Certificate of Psychotherapy nadany przez The European Association for Psychotherapy.
 • lata 2003-2004 - kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin,
 • 2007 rok - egzamin specjalizacyjny z psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • 2013 rok - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy: „Badania asocjacyjne genów kandydujących w zespole nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (ADHD)”.

Pozostałe certyfikaty i szkolenia::

 • certyfikat – Bayley III (Beyley Scales of Infant and Toddler Developmental – Third Edition) – Skala do oceny rozwoju dzieci w wieku 0-3 lat,
 • certyfikat ADOS-2 (Autism Diagnostic Obsevation Schedule 2) – diagnoza pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu dla dzieci od 1 roku życia,
 • Szkolenie STAT (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children) – test do przesiewowego badania pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe::

 • pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od 1996 roku, a od 2015 roku pełni funkcję jej kierownika,
 • od 1997 roku zajmuje się leczeniem psychiatrycznym dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia), zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego (m.in. ADHD, zaburzenia lękowe), zaburzeń nastroju (depresja, CHAD), schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych stosując zarówno oddziaływania farmakologiczne, jak i psychoterapeutyczne,
 • specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu; od 1994 roku jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem w Poznaniu; od wielu lat pracuje w zespole diagnostycznym Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO.

 

Rejestracja:    tel.  720 841 092    poniedziałki w godz. 12-19,  wtorki i piątki w   godz. 12-16

Przerwa urlopowa od 01.07.2024 do 15.07.2024