mgr Rafał Rudzik

pedagog specjalny

Kwalifikacje:

 • 2002 rok - ukończył 5 letnie dzienne studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2000 rok - 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej
 • 2001 rok - 3 miesięczny staż w Instytucie Analizy Zachowania IAA w Stavanger (Norwegia)
 • lata 2002-2015 - pracownik Ośrodka Terapii i Opieki nad Osobami Niepełnosprawnymi w Akrehamn, Norwegia
 • lata 2002-2009 - pracownik Oddziału dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu, przy SOSW, ul. Szamarzewskiego 78/82, który prowadzi kompleksową terapię dzieci ze spektrum autyzmu
 • lata 2009-2015 - pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Poznaniu, ul. Trybunalska 17
 • 2010 rok - staż szkoleniowy w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
 • 20011 rok - szkolenie w zakresie prowadzenia Racjonalnej Terapii Zachowań w Centrum Terapii Integralnej w Poznaniu
 • od 2011 roku - superwizor placówek oświatowych skupiających dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi
 • od 2011 roku prowadzi Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka w Poznaniu zajmujące się kompleksową terapią dzieci z ADHD i innymi trudnościami rozwojowymi
 • 2012 rok - kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania i edukacji uczniów z autyzmem
 • od 2016 roku prowadzi grupowe zajęcia uspołeczniające dla dzieci z ADHD i innymi trudnościami rozwojowymi

Doświadczenie zawodowe:

Terapeuta z wieloletnią praktyką kliniczną w pracy nad kształtowaniem umiejętności oraz ograniczaniem zachowań niepożądanych (agresja, autoagresja, stymulacje, zaburzenia zachowania i emocji, zachowania opozycyjno-buntownicze).

 

Tel. kontaktowy:    tel. 600 650 501