dr hab. med. Dorota Łojko, prof. UZ

specjalista psychiatra, mgr psychologii, psychoterapeuta

Kwalifikacje:

  • ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu,
  • ukończyła psychologię na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu,
  • egzamin specjalizacyjny z psychiatrii (II stopień) ,
  • doktorat dotyczący depresji i chorób tarczycy,
  • praca habilitacyjna - związki między zaburzeniami nastroju a insulinoopornością i otyłością.
  • w latach 1998–2005 odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, uzyskując w 2005 roku Certyfikat Psychoterapeuty
  • posiada European Certificate of Psychotherapy nadany w 2005 roku przez The European Association for Psychotherapy,
  • w latach 2003-2005 ukończyła kurs w zakresie psychoterapii poznawczo- behawioralnej i uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego.

Doświadczenie zawodowe:

Pracuje jako profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, uczy studentów i młodszych lekarzy, uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, jest sekretarzem redakcji czasopisma Neuropsychiatria i Neuropsychologia, jest współautorem publikacji z dziedziny psychiatrii, nutripsychiatrii i neuropsychologii. Zajmuje się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju (depresja, mania, choroba dwubiegunowa), zaburzeń lękowych, nerwicowych oraz innych zaburzeń psychicznych stosując zarówno oddziaływania farmakologiczne, jak i psychoterapeutyczne. Pracuje w szpitalu i ambulatoryjnie. Przez cały czas pracy zawodowej doskonali się na licznych szkoleniach i treningach, uczestniczy w superwizji.

 

Rejestracja:    tel.  724 631 822    poniedziałki i wtorki godz. 12-19,   piątki godz. 15-19

 

* Zasady rejestracji, udzielania porad i cennik (PDF do pobrania)

 

* Obowiązek informacyjny RODO (PDF do pobrania)