mgr Joanna Lisiak

Psycholog

Kwalifikacje:

 • 2001 rok - ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim;
 • ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu;
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;
 • ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania i edukacji uczniów z autyzmem w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu;
 • ukończyła 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej;
 • ukończyła kurs „Trener umiejętności społecznych TUS SST”;
 • uczestnik wielu szkoleń i warsztatów poświęconych zaburzeniom rozwojowym dzieci i młodzieży

Doświadczenie zawodowe:

 • lata 2001 – 2010 - terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu;
 • lata 2010 – 2018 - psycholog w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Poznaniu;
 • lata 2013 - 2018 – członek zespołu diagnostycznego w Stowarzyszeniu dla Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu;
 • posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu, poradnictwie i pomocy psychologicznej, planowaniu terapeutycznym i doradczym w zakresie wyznaczonym diagnozą pacjenta, klinicznej diagnozie funkcjonowania intelektualnego;
 • prowadzi Trening Umiejętności Społecznych (tzw. TUS) dzieci i młodzieży w ramach zajęć indywidualnych oraz grupowych (TUS jest adresowany do dzieci i młodzieży: - z diagnozą zespołu Aspergera i autyzmu wysokofunkcjonującego, - z zaburzeniami lękowymi, - z zaburzeniami emocjonalnymi);
 • prowadzi konsultacje dla dzieci i młodzieży będących w sytuacji kryzysu (śmierć osoby bliskiej, rozwód rodziców);
 • planuje w Centrum „JaKto” prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci posiadających niepełnosprawne rodzeństwo.

 

Tel. kontaktowy: 608656526