mgr Anna Kolan-Zwolińska

Psycholog

Kwalifikacje:

  • 2002 r ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
  • 2003 r. ukończyła 3 stopniowy kurs z zakresu terapii behawioralnej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej;
  • 2003 r. ukończyła 2 stopniowy kurs Kinezjologii Edukacyjnej, umożliwiający pracę z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów w Warszawie;
  • 2005 Program kilkumiesięcznych praktych organizowany w Island Dolphin Care w Key Largo na Florydzie, uprawniający do prowadzenia terapii z udziałem delfinów;
  • 2007 r. ukończony kurs “Wolontariusz Kynoterapii”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne w Bydgoszczy, który uprawnia do prowadzenia kynoterapii/dogoterapii;
  • 2011 r. Ukończone dwustopniowe szkolenie “Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato”, organizowane przez Fundację “Prodeste” w Opolu;
  • 2016 r. otrzymała certyfikat ADOS-2 (Autism Diagnostic Obsevation Schedule 2) – narzędzie do diagnozowania pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu;
  • 2017 r. otrzymała certyfikat Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej uprawniający do badania dzieci w wieku 0-6 lat.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2002 roku do teraz związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem w Poznaniu. Początkowo jako terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, od kilku lat jako psycholog - diagnosta.

Od 2013 roku do 2017 r. jako psycholog-diagnosta w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Poznaniu.

W 2005 roku spędziła kilka miesięcy w Key Largo na Florydzie, szkoląc się z zakresu prowadzenia terapii z udziałem delfinów, która skierowana jest do dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Kilka miesięcy po powrocie rozpoczęła rozpowszechnianie tej metody wspomagania terapii w Polsce, wyjeżdzając z rodzinami na turnusy rehabilitacyjne, które pomaga organizować do dnia dzisiejszego.

Aktualnie prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, diagnozując pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (także w języku angielskim). Ponadto zajmuje się wsparciem psychologicznym dla rodzin i ich dzieci po diagnozie, prowadząc konsultacje terapeutyczne i psychologiczne.

Prowadzi szkolenia, prelekcje na temat wykrywania wczesnych symptomów autyzmu, a także z zakresu kompleksowej terapii dzieci z ASD.

Prowadzi także konsultacje psychologiczne wspierające kompetencje wychowawcze rodziców dzieci przejawiających różne trudności wychowawcze.

Telefon kontaktowy: 609 203 439

email: ania@terapiadzieci.org