Regulamin płatności

Regulamin płatności z użyciem serwisu Przelewy24 za usługi świadczone
w Gabinecie Lekarskim Doroty Łojko

  • Płatności można dokonać TYLKO po ustaleniu terminu wizyty/rodzaju usługi.
  • Ustalenie terminu wizyty/usługi odbywa się zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie www.jakto.com.pl.
  • Podmiot: Gabinet Lekarski Dorota Łojko
  • Siedziba: ul. Jarochowskiego 32/2; 60-238 Poznań, NIP 9720839729
  • Dokonując płatności akceptujesz regulamin płatności. Dokonując płatności za pośrednictwem Przelewy24 akceptujesz regulamin Przelewy24. Nieznajomość regulaminów nie zwalnia z ich przestrzegania.
  • W przypadku przedpłaconej usługi, która nie zostanie wykonana z powodów leżących po stronie Gabinetu Lekarskiego Doroty Łojko, opłata zostanie zwrócona na numer konta bankowego, z którego została uiszczona (pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości zgodnej z regulaminem płatności Przelewy24).
  • W przypadku odwołania ustalonego terminu wizyty do 24 godzin przed ustalonym terminem opłata zostanie zwrócona na numer konta bankowego,z którego została uiszczona (pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości zgodnej z regulaminem płatności Przelewy24).
  • Reklamacje dotyczące płatności z użyciem serwisu Przelewy24.pl można składać listownie na adres siedziby, odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 14 dni od otrzymania listu.