Oferta

Zakres pomocy

Osobom dorosłym proponujemy kompleksową pomoc psychologiczną i psychiatryczną w pełnym zakresie, z wyjątkiem specjalistycznej terapii seksuologicznej i uzależnień.

Pomagamy osobom cierpiącym na:

 • zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne),
 • zaburzenia nastroju (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa),
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • problemy osobowościowe,
 • zaburzenia związane ze stresem i psychosomatyczne,
 • problemy w wieku starszym związane z zaburzeniami pamięci, chorobą Alzheimera, otępieniem.

Pracujemy z osobami pragnącymi odnaleźć klucz do siebie i otaczającego świata, chcącymi poprawić swoje relacje z otoczeniem, lepiej radzić sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi.

Oferta dla dzieci i młodzieży obejmuje diagnozę i terapię wszystkich trudności charakterystycznych dla tej grupy wiekowej, takich jak:

 • zaburzenia emocjonalne (lęki, moczenie nocne, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, tiki, itp.),
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • zaburzenia nastroju i zaburzenia psychotyczne.

Zespół diagnostyczno-terapeutyczny problemów rozwojowych dziecka oferuje:

 • diagnozę rozwoju psychoruchowego,
 • diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • poradnictwo dla rodziców,
 • konsultacje terapeutyczne dla rodziców i dzieci z zaburzeniem rozwoju psychoruchowego.